Trumpflatie? Toch niet in de olieprijs. En dat is zorgwekkend…

Vandaag heeft de OPEC zijn maandelijks rapport vrijgegeven, 98pagina’s vol leesplezier! Voor de mensen die niet weten wie of wat de OPEC is, zal ik het kort uitleggen. De OPEC is een samenwerkingsverband van veertien landen die olie produceren en exporteren. OPEC vormt in feite een kartel, die door het veranderen van het aanbod van olie de prijs kan sturen. Op onderstaande foto kan u zien welke landen in de OPEC zitten.

screenshot_31
Bon, tot zover de korte verduidelijking van wie/wat de OPEC is. Uit het maandelijks rapport is nogmaals gebleken dat de olieproductie van de OPEC landen opnieuw is toegenomen tot 33.643 miljoen vaten per dag. In vergelijking met september kwamen er dus 236000 vaten per dag bij, dit was dan ook een nieuw record! Acht van de veertien leden dreven de productie op in vergelijking met een maand eerder. Dit tegen alle “afspraken” in die op 28 september waren overeengekomen om de productie te limiteren tot 32.5 miljoen – 33 miljoen vaten per dag. De reactie van olieprijs was dan natuurlijk dramatisch (-3.43%). Het zwarte goud noteert nu al onder zijn prijs van net voor de Algiers meeting. De euforie die na de “overeenkomst” aanwezig was, is al helemaal verdwenen.

screenshot_33
Grote boosdoeners in het verhaal zijn Iran, Libië, Nigeria en Irak. Deze landen willen helemaal geen limitatie op hun productie omdat ze vinden dat ze door de jaren heen achtergesteld geweest zijn op de rest. Enerzijds door politieke sancties (Iran) en anderzijds door conflicten (de rest van de opgenoemde landen). De opgedreven productie zal, zoals we al eerder aanhaalden, extra moeilijkheden opleveren op de volgende meeting van 30 november.

Interessant om zien was ook het feit dat de OPEC, de vraag lichtjes naar beneden bij stelde:
screenshot_34
Inflatie:

De iets wat dalende vraag in combinatie met de extra opgedreven productie kan echt wel voor problemen zorgen in de nabije toekomst. Zeker met de dalende vraag vanuit China! En dat heeft dan ook zijn gevolgen voor het inflatieverhaal die nu door de aandelenmarkten welig tiert. Inflatie en de prijs van olie gaan namelijk hand in hand samen.

Als de olieprijs omhoog of omlaag beweegt, volgt inflatie in dezelfde richting. De reden hiervoor is simpel. Olie wordt gezien als één van de belangrijkste motoren van de economie. Men gebruikt olie overal waardoor een stijging van de olieprijs meestal zal worden doorgerekend in de prijs van een eindproduct.

Bijvoorbeeld: Een stijgende olieprijs zal ervoor zorgen dat transportkosten hoger oplopen en hierdoor zullen werknemers, als compensatie, meer loon willen. Dit kan op zijn beurt dan weer de productiekosten van producten opdrijven die tot de kerninflatie behoren. Zoals bijvoorbeeld een product waar plastic in verwerkt zit. De hogere olieprijs zal ervoor zorgen dat de productiekosten van plastic zullen oplopen. De onderneming die plastic maakt zal dit dan doorrekenen naar de consument (=hogere verkoopprijs).

In de onderstaande grafiek ziet u de relatie tussen de olieprijs en inflatie. Het effect lijkt ons dan ook wel duidelijk. Degene die willen weten hoe deze grafiek tot stand is gekomen, hoeven er enkel op te klikken.

screenshot_38
Door het achterblijven van de olieprijs vinden we de spectaculaire koersbewegingen van sommige assets, na de verkiezingsuitslag, misschien wel wat te voorbarig. Wij willen wel benadrukken dat we een voorstander zijn van Trump zijn plan (want al de rest lijkt toch niet te lukken) maar iedereen loopt volgens ons gewoon te ver vooruit op de feiten. Zoals we al eerder zeiden is het momenteel “Buy now, ask questions later” en daar zijn we helemaal geen voorstander van.

OPEC meeting:

De OPEC meeting van eind november zal dus opnieuw een belangrijk evenement worden. Traders beginnen openlijk te twijfelen aan de “deal” van Algiers waardoor olie nu al sterk gezakt is. En na het zien van de nieuwe productiecijfers geven we hun geen ongelijk. Voorts kan de OPEC ervan uitgaan dat de vraag wereldwijd zal aantrekken, door Trump zijn plannen, en hierdoor een productievermindering/productiebevriezing terug in de koelkast zal worden gestopt. Dit in combinatie met boorplatformen die over de hele wereld terug op gang komen en een stijgende Amerikaanse olieproductie kan op korte termijn dodelijk zijn voor de olieprijs! Dit zal dan, volgens ons, een negatief effect hebben op de aandelenbeurzen wat op zijn beurt misschien wel een leuk instapmoment kan worden!

De volgende data zijn belangrijk:

25 november: Meeting tussen verschillende NOPEC landen ( Canada, Mexico, Noorwegen, Rusland, Brazilië,…)
28 november: Meeting tussen NOPEC en OPEC landen
30 november: OPEC meeting

Waarschuwing:

We sluiten af met een waarschuwing. We zouden er niet van verschieten indien er vanaf volgende week een paar headlines in de media komen ivm Rusland, Saudi-Arabië, Irak of Iran inzake productieverminderingen/bevriezingen. Veelal uit de mond van anonieme OPEC bronnen. Dit is een tactiek die de OPEC graag, naar aanloop van meetings, toepast om de olieprijs op te drijven. De oliemarkten kunnen hier sterk op reageren met alle gevolgen van dien. Opletten dus!