DXYTechnisch plaatje:
Commentaar:

De dollar index had het vandaag opnieuw knap lastig. En dat had natuurlijk te maken met de zwakkere economische cijfers die we afgelopen dagen te zien kregen. Andere bronnen geven daar bovenop nog eens de schuld aan Trump en de geopolitieke spanningen met Noord-Korea maar dat vinden wij persoonlijk maar larie en apenkool. Er is gewoonweg geen alternatief voor de USD.  Voorts is het totaal van de pot gerukt dat de uitspraken van één man opeens de markt zou kunnen laten bewegen!

Op het einde van de dag kwam de minister van Financiën (Mnuchin) nog met enkele interessante uitspraken waardoor de USD aanzienlijk kon herstellen. Zijn commentaar over een mogelijke “tax deal” was vrij interessant. Mnuchin verwacht nog steeds dat we in 2017 een belastinghervorming zullen krijgen. Dat was dan ook de hoofdreden waarom aandelen en de dollar gekocht werden.

Technisch gezien staat alles al hierboven overzichtelijk geformuleerd en hebben we hier vandaag niets aan toe te voegen.